Komplety segmentów do głowic typu REVACYCLE 21"

Segmenty te są przeznaczone do obróbki kół stożkowych o zębach prostych przekładni różnicowych i innych pracujących przy niewielkich prędkościach obrotowych. W przekładniach liczba zębów zębnika nie powinna być mniejsza od 9 oraz koło musi zawierać od 13 do 25 zębów. Segmenty są produkowane w dwóch odmianach:
Completing - odmiana jednooperacyjna. Obróbka zgrubna oraz wykańczająca następuje jedną głowicą:
Two-operation - odmiana dwuoperacyjna. Obróbka zgrubna następuje głowicą zgrubną, a obróbka wykańczająca głowicą wykańczającą.
Materiał używany do produkcji noży odpowiada stalom (HSS lub ASP).