Głowice typu Solid

Są to narzędzia do obróbki wykańczającej kół zębatych stożkowych i hipoidalnych, głównie o małym module. Charakterystyczne dla głowic Solid jest ich wykonanie jako jednolity element złożony z korpusu i ostrzy. Produkcja obejmuje głowice o średnicach od 2.75" do 4.5" w pełnym zakresie wymiarów zarysu, ze standardową lub specjalną głębokością cięcia. Głowice wykonuje się jako prawotnące (RH) lub lewotnące (LH) ze stali szybkotnącej proszkowej.

Głowice Eco-Solid

Podobnie jak narzędzia typu Solid, są to narzędzia do obróbki wykańczającej kół zębatych stożkowych i hipoidalnych, głównie o małym module. W odróżnieniu od głowic typu Solid, narzędzie Eco-Solid składa się z: korpusu, noży i śrub mocujących. Z punktu widzenia użytkownika, głowica Eco-Solid traktowana jest jako nierozbieralne narzędzie. Noże wykonane są ze stali szybkotnacej proszkowej, korpus zaś ze stali konstrukcyjnej. Po zużyciu ostrzy, jest możliwość ich wymiany po uprzednim odesłaniu nam kopletnej głowicy. Produkcja obejmuje narzędzia o średnicach od 3" do 6", w pełnym zakresie wymiarów zarysu, ze standardową lub specjalną głębokością cięcia. Głowice wykonuje się jako prawotnące (RH) lub lewotnące (LH).